2. Сутність акції, її функції та види. Курс акцій

Акція – це цінний папір, який свідчить про

внесення певного паю в капітал акціонерного товариства й дає право її власнику на отримання доходу в формі дивіденду. Розмір дивіденду залежить від рівня прибутковості акціонерного товариства.

Акція – це документ, який дає певні права її власнику по відношенню до акціонерного підприємства. Система таких прав формує соціально-економічні функції акцій:

1) акція являється свідоцтвом про внесення паю до

капіталу акціонерного товариства;

2) акція являється титулом власності й безпосередньо

самою власністю (власник акції може отримувати на неї дивіденди, продати, подарувати, закласти в банківську систему);

3) акція дає право на отримання дивіденду пропорційно

вартості акції й величині отриманого акціонерним товариством прибутку;

4) акції виступають як джерело здійснення

інвестиційного процесу;

5) власник акції прямо чи безпосередньо має право

контролю й участі в справах акціонерного товариства.

Існує два основних види акцій:

а) привілейовані акції, які гарантують своїм власникам першочергову виплату дивідендів у фіксованих процентах до номінальної вартості акцій. Вони забезпечують також приоритетну участь у розподілі майна на випадок ліквідації акціонерного товариства. Водночас власники привілейованих акцій не мають права голосу на зборах акціонерів, а отже, не мають формального права брати участь в управлінні акціонерним товариством. Акціонерне товариство може випустити до 10% привілейованих акцій від загальної їх кількості;

б) прості ( звичайні ) акції, які дають право участі їх власнику в справах акціонерного підприємства: брати участь у загальних зборах акціонерів, бути обраним до складу правління, бути обраним до ревізійної комісії. Прості акції дають своєму власнику право на отримання дивіденду, але після виплати його по привілейованих акціях і здійснення першочергових платежів, тобто, коли є чистий прибуток.

Ціна, за якою акції продаються і купуються на фондових біржах, називається курсом акцій. Курс акцій залежить від двох основних факторів:

а) величини дивіденду;

б) норми позичкового процента.

Курс акцій прямопропорційний дивіденду й оберненопропорційний нормі позичкового процента. Ось чому власник вільних грошей стоїть перед альтернативою: вкласти гроші до банку чи купити на них акції. Вибір визначається вигодою, яку принесе той чи інший варіант.

Курс акцій можна розрахувати за такою формулою:

, де

Как – курс акції;

Пп  – позичковий процент.

Курс акцій залежить від цілого ряду факторів:

1) економічної і політичної стабільності в державі;

2) інфляційних процесів;

3) ступеня ризику капіталовкладень;

4) можливості вкладення грошових коштів у нерухомість, товари;

5) розмірів грошових нагромаджень;

6) міри концентрації грошових коштів у кредитних закладах та ін.

Паралельно з акціями акціонерні товариства можуть випускати й облігації. Облігації відрізняються від акцій:

а) акції не підлягають викупу, а облігації після закінчення певного строку викупляються;

б) по акції виплачується дивіденд, величина якого залежить від прибутку підприємства, а по облігації виплачується заздалегідь встановлений процент;

в) власник акції є співвласником акціонерного товариства, а власник облігації такого права не має, бо він не є співвласником підприємства, а лише його кредитором.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑