Облік тари

Зазвичай підприємства торгівлі одержують товари в тарі.

Бухгалтерський облік тари ведуть за її видами: тара картонна і паперова (кулі, мішки), дерев'яна, скляна (пляшки, банки), з пласт­маси (діжки, гофровані ящики), металева (бідони, діжки), з тка­нини і нетканих матеріалів (мішки, кулі).

За характером використання тару поділяють на: інвентарну, багатооборотну й однооборотну.

До інвентарної належить тара, яку постійно використовують на підприємстві для зберігання товарів на складах (у коморах) або багаторазового використання. Інвентарну тару залежно від терміну її експлуатації та вартості обліковують у складі запасів, основних засобів або інших необоротних матеріальних активів.

Багатооборотну тару використовують для перевезення товарів від складу постачальника до місця зберігання й реалізації. Як правило, тара надходить від постачальників на підприємство ра­зом із товаром, тому операції з її обігу відображають в обліку аналогічно до обліку товарів. Аналітичний облік її ведуть у нату­ральному й вартісному вираженні за матеріально-відповідальни­ми особами. Матеріально-відповідальні особи ведуть оператив­ний натуральний облік тари в картках складського обліку або товарних книгах.

Звільнену від товарів тару торговельні підприємства мають повертати постачальникам, які сплачують її вартість за приймаль­ними цінами.

Однооборотна тара (коробки, папір, інші пакувальні матеріа­ли) використовується один раз, підлягає знищенню й у бухгал­терському обліку не відображається, її вартість відносять до вар­тості затареного товару.

Тару, що вивільнилася з-під товарів, роздрібні підприємства можуть (мають) повертати постачальникам або здавати таро-приймальним чи таро-ремонтним підприємствам для повторного використання. Дерев'яну тару оприбутковують і обліковують за цінами придбання. Деякі види тари (мішки) можна оприбуткову­вати не за цінами придбання, а за цінами, встановленими для по­вернення цієї тари.

Синтетичний облік наявності й обігу тари здійснюють на ра­хунках:

109 «Інші основні засоби» (інвентарна тара, що слугує понад рік і більш один операційний цикл, або перевищує встановлену на підприємстві вартість);

115 «Інвентарна тара» (інвентарна тара, що слугує понад рік і не більш один операційний цикл, або не перевищує встановлену на підприємстві вартість);

22 (інвентарна тара із терміном експлуатації до року);

204 «Тара і тарні матеріали» (наявність і рух усіх видів тари, крім інвентарної тари; а також матеріалів і деталей, які викорис­товують для виготовлення тари та її ремонту);

284 «Тара під товарами» (облік наявності й обігу оборотної тари під товарами і порожньої тари). Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, вста­новлюваними керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різницю між цінами придбання та середні­ми обліковими цінами відносять на субрахунок 285 «Торгова націнка».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑