ТЕМА 5.4 Сутність, класифікація та порядок внесення до бюджету мита та митних зборів

Основні терміни та поняття: мито; митні збори.

При перетині митного кордону  товарами та матеріальними цінностями, що вироблені в інших країнах і ввозяться на реалізацію і споживання в Україні, і вироблені в Україні, але для реалізації та споживання в інших країнах стягується мито. Воно стягується тільки митними органами, на основі Митного кодексу України і Закону України “Про єдиний митний тариф” від 5.02.92р. Із змінами. Єдиний митний тариф – це систематизований звід ставок мита, якими обкладаються товари чи інші предмети, що ввозяться в Україну чи вивозяться за її межі.

Законом визначено три види ставок мита:

1)  адвалерні, які нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів;

2)  специфічні , які нараховуються у твердих сумах на одиницю оподатковуваних товарів;

3)   комбіновані, які поєднують у собі адвалерні та специфічні мита.

Законом також встановлені ввізні, вивізні та сезонні мита, а також особливі види мита, які застосовуються в окремих випадках незалежно від інших видів мита.

До особливих видів мита відносяться:

1) спеціальні – які застосовуються: як охоронний захід, коли в Україну ввозяться товари в такій кількості чи на таких умовах, які спричиняють чи загрожують нанести шкоду виробникам тощо;

2) антидемпінгові – які застосовуються  у випадках: ввезення на територію України товарів за ціною значно нижчою, ніж їх конкурентна ціна у країні експорту, а також у випадках вивезення за межі України товарів за ціною значно нижчою за ціни решти експортерів подібних товарів;

3) компенсаційні – які застосовуються у випадках понесення додаткових витрат на митниці державою.

 Основою нарахування ввізного мита є:

- при застосуванні адвалерної ставки ввізного мита - митна вартість товарів,

-  при застосуванні специфічної ставки ввізного мита - кількісні показники товарів відповідно до одиниць виміру товарів або кількісні характеристики товарів.

Ввізне мито підлягає сплаті до або на момент здійснення митного оформлення.

Ввізне мито сплачується платниками у національній валюті України та  за ставками, що діють на день подання вантажної митної декларації до митного оформлення.

Митним кодексом України, крім мита, встановлені митні збори за виконання покладених на митні органи функцій: за митне оформлення, за перебування вантажів під митним контролем тощо.

Митні збори можуть нараховуватися у відсотках до митної вартості (за перебування товарів під митним контролем за кожний день перебування) або у  твердих частках (за митне оформлення товарів тощо).

Мито та митні збори розраховуються та відображаються у Вантажній митній декларації.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення податку та охарактеризуйте основні особливості

2. Дайте визначення мита та охарактеризуйте ставки його визначення.

3. Охарактеризуйте поняття митних зборів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑