7.6. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

МШП за своєю функціональною роллю на підприємстві є такими ж засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають і особливості оборотних засобів.

До МШП відносять:

- предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

- предмети вартістю за одиницю до 500 грн.;

- знаряддя лову незалежно від їх вартості і терміну служби;

- бензомоторні пилки, сплавний трос, тимчасові будівлі в лісі терміном експлуатації до двох років;

- спеціальні інструменти і спеціальні пристосування;

- спеціальний одяг, взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості та строку служби;

- тимчасові споруди, витрати на зведення яких включається до собівартості будівельно-монтажних робіт терміном служби до 1 року;

- тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах;

- предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості.

Для обліку МШП призначено рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, на дебеті якого відображається придбання МШП, а на кредиті їх використання.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку МШП.

1. Надійшли і оприбутковані від постачальників МШП:

 Дт 22 Кт 63

2. Відображена сума ПДВ:

 Дт 641 Кт 63

3. Витрати на доставку, розвантаження МШП власним автотранспортом і робітниками свого підприємства:

 Дт 22 Кт 23, 66, 65

4. Придбані МШП підзвітними особами:

 Дт 22 Кт 372

5. Оприбутковані МШП власного виробництва, призначенні для внутрішнього використання:

 Дт 22 Кт 23

6. Дооцінка МШП:

 Дт 22 Кт 423

7. Повернуті підзвітній особі кошти за придбані МШП:

 Дт 372 Кт 30

8. Надійшли МШП від засновників у рахунок вкладу до Статутного капіталу створюваного підприємства:

 Дт 22 Кт 46

А при реєстрації Статутного капіталу:

 Дт 46 Кт 40

9. Списана вартість МШП на підготовку і освоєння виробництва:

 Дт 39 Кт 22

10. Відпуск МШП терміном експлуатації менше 1 року списується на витрати в момент передавання їх в експлуатацію:

 Дт 23, 91, 92, 941, 949, 93, 24, 15 Кт 22

11. Оприбуткування за ціною можливого використання товарно-матеріальних цінностей:

 Дт 201, 207 Кт 22

12. Списування фактичної вартості МШП у зв’язку із стихійним лихом:

 Дт 991 Кт 22

13. Відображується сума реалізованих МШП:

 Дт 36 Кт 712

14.Нараховано ПДВ на реалізовані МШП:

 Дт 712 Кт 641

15. Перераховано до державного бюджету сума ПДВ:

 Дт 641 Кт 311

16. Списання облікової вартості реалізованих МШП:

 Дт 943 Кт 22

17. Надійшли грошові кошти за реалізовані МШП:

 Дт 311 Кт 36

18. Витрати, пов’язані з реалізацією МШП:

 Дт 943 Кт 66, 65

19. Списування собівартості реалізованих МШП:

 Дт 79 Кт 943

20. Списана сума доходів від реалізації МШП:

 Дт 712 Кт 79

21. Виявлено нерозподілений прибуток:

 Дт 79 Кт 44

Або непокриті збитки:

 Дт 44 Кт 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑