ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

1. Що є предметом обліку та аналізу ЗЕД

2. Класифікація операцій у сфері ЗЕД

3. Нормативно-правове регулювання ЗЕД

4. Основи обліку операцій в іноземній валюті

5. Основи обліку операцій у сфері ЗЕД

6. Основи обліку експортних операцій

7. Основи обліку імпортних операцій

8. Вимоги П(С)БО 21

9. Класифікація монетарних активів та особливості їх обліку в іноземній валюті

10. Класифікація монетарних пасивів та особливості їх обліку в іноземній валюті

11. Особливості обліку немонетарних активів

12. Облік купівлі іноземної валюти

13. Облік продажу іноземної валюти

14. Облік позитивних курсових різниць

15. Облік негативних курсових різниць

16. Облік консигнаційних операцій у експортера

17. Вимоги в обліку щодо бюджетного відшкодування по експортних операціях

18. Облік податкового векселю під час здійснення імпортних операцій

19. Облік бартерних операцій в одному звітному періоді

20. Облік бартерних операцій в різних звітних періодах

21. Облік консигнаційних операцій у імпортера

22. Облік податків у сфері ЗЕД

23. Облік та аналіз митних платежів

24. Облік операцій з ДС, якщо оплата валютою

25. Класифікація операцій з переробки ДС у сфері ЗЕД

26. Облік податкового векселю в операціях з переробкиДС

27. Документальне забезпечення експортних операцій

28. Документальне забезпечення імпортних операцій

29. Особливості обліку експорту послуг та робіт

30. Особливості обліку імпорту послуг та робіт

31. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику

32. Облік операцій на валютному рахунку

33. Облік витрат на відрядження за кордон

34. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців

35. Облік операцій з ввезення ДС з оплатою валютою

36. Облік операцій з вивезення ДС з оплатою частиною сировини

37. Облік операцій з вивезення ДС з оплатою готовою продукцією

38. Облік операцій з вивезення ДС з оплатою комбінованою формою

39. Облік операцій з ввезення ДС з оплатою валютою

40. Облік операцій з ввезення ДС з оплатою частиною сировини

41. Облік операцій з ввезення ДС з оплатою готовою продукцією

42. Облік операцій з ввезення ДС з оплатою комбінованою формою

43. Податковий облік експортних операцій

44. Податковий облік імпортних операцій

45. Аналіз наслідків оподаткування експортних операцій у сфері ЗЕД

46. Аналіз наслідків оподаткування імпортних операцій у сфері ЗЕД

47. Порядок перерахунку операцій в іноземній валюті

48. Принципи ведення бухгалтерського обліку у сфері ЗЕД

49. Принципи ведення податкового обліку у сфері ЗЕД

50. Об’єкти обліку у сфері ЗЕД

51. Об’єкти аналізу у сфері ЗЕД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑