Тема 5.2. Облік операцій з переробки давальницької сировини, якщо українське підприємство виступає замовником

ПИТАННЯ ТЕМИ

· З оплатою послуг валютою.

· З оплатою послуг сировиною.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

З ОПЛАТОЮ ПОСЛУГ ВАЛЮТОЮ

 Для побудови ефективної системи обліку названих операцій необхідні такі умови: відомості з переліку готової продукції, виробленої із давальницької сировини (далі - ДС), вивезення якої тимчасово обмежується; подання українським підприємством органу митного контролю письмового зобов’язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої із цієї сировини ( або валютної виручки від реалізації продукції за межами митної території України); дія ідентичних принципів виникнення ПДВ, як і при здійсненні звичайних експортних та імпортних операцій. При цьому слід мати на увазі, що термін дії операцій із ДС не повинен перевищувати 90 календарних днів, що звільняє таку сировину від сплати експортного мита, ПДВ, акцизного збору. Продовження терміну (більше ніж 90 календарних днів) здійснення операцій з ДС відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України.У разі відсутності такого рішення уряду митне оподаткування проводиться, як і при ввезенні товарів у режимі імпорту зі справлянням усіх належних платежів.

 Типовий приклад

Куплено сировину у українського постачальника за 12720 грн разом з ПДВ.

Передано на переробку давальницьку сировину на суму 2000$ з оплатою валютою за послуги (900$).

Таблиця 5.2.1. Облік операцій з переробки давальницької сировини (з оплатою послуг валютою)

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано сировину, куплену в українського постачальника для передачі на переробку (без ПДВ)

201

631

10600грн

(ВВ)

2

Податковий кредит, якщо є податкова накладна

641

631

2120грн

3

Сплачено митний збір при оформленні вивозу сировини

377

311

21,20грн

2000$ * 5,3грн * 0,2% (ВВ)

4

Передано на переробку давальницьку сировину

206

201

10600грн

5

Сплачено митний збір при ввезенні готової продукції

377

311

30,86грн

(2000$ + 900$) * 5,32грн * 0,2% (ВВ)

6

Сплачено ПДВ при ввезенні готової продукції

643

641

3096,40грн

15482грн * 20% (включаючи і послуги з переробки давал. Сир.)

7

В наступному звітному періоді відображено бюджетне відшкодування з ПДВ

641

643

3096,40грн

8

Включено до вартості готової продукції вартість сировини

26

206

10600грн

9

Включено до вартості готової продукції послуги з переробки давальницької сировини

26

632

900$

4788грн

900$ * 5,32грн

10

Відображено митні збори як інші витрати операційної діяльності

949

377

52,06грн

(21,20грн + 30,86грн), опер. 3 і 5

11

Перераховано нерезиденту за послуги з переробки

632

312.1

900$

4806грн

900$ * 5,34грн

12

Визначено курсову різницю по рахунку 632

945

632

18грн

(5,34грн - 5,32грн) * 900$

13

Списано на фінансові результати:

13.1

Інші витрати

791

949

52,06грн

13.2

Курсову різницю

791

945

18грн

Здійснюється аналіз фінансових результатів за наслідками операцій.

 З ОПЛАТОЮ ПОСЛУГ СИРОВИНОЮ

Якщо розрахунки з нерезидентом за переробку ДС здійснюються її частиною, то в даному випадку обов’язково в обліку фіксуються митні витрати та мито на вартість сировини, отриманої від нерезидента в оплату послуг з переробки, Д-т 201 К-т 685; виникнення кредиторської заборгованості перед іноземним постачальником Д-т 201 К-т 632. Оскільки така форма розрахунку одночасно охоплює бартер, то проведений залік заборгованостей відображається по Д-ту 632 та К-ту 362.

Якщо розрахунки здійснюються частиною готової продукції, то її оприбуткування в оплату за послуги з переробки ДС відбивається по Д-ту 26 та К-ту 632. Тим самим така продукція рахується як імпорт і тут починають діяти правила з оподаткування ПДВ по імпортних операціях (див.тему 4.2.). Зарахування вартості послуг з переробки та оприбуткування готової продукції здійснюється в обліку по Д-ту 632 та К-ту 362.

Типовий приклад

(з урахуванням попереднього прикладу - придбано сировину на загальну суму 18444грн)

Таблиця 5.2.2. Облік операцій з переробки давальницької сировини (з оплатою послуг сировиною)

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Оприбутковано сировину, придбану в українського постачальника

201

631

14500грн

(ВВ)

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у вартості придбаної сировини

641

631

2900грн

3

Виключено з податкового кредиту суму ПДВ у вартості сировини, яка передається нерезиденту в оплату за послуги з переробки (“методом сторно”)

641

631

(780)грн

Податковий кредит по бартеру не дозволяється

4

Суму ПДВ включено до вартості сировини, що передається в оплату за переробку

201

631

780грн

5

Сплачено митний збір при оформленні вивозу за межі митної території України:

сировини, переданої в переробку

377

311

21,20грн

(ВВ)

сировини, переданої в оплату вартості послуг з переробки

377

311

9,54грн

9000$ * 5,3грн * 0,2%

(ВВ)

6

Передано на переробку давальницьку сировину виконавцю-нерезиденту під зобов’язання про повернення готової продукції

206

201

10600грн

2000$ * 5,3грн

7

Відображено дохід від передачі виконавцю-нерезиденту сировини в оплату за переробку

362

712

900$

4770грн

900$ * 5,3грн (ВД)

.

1

2

3

4

5

6

8

Списано балансову вартість сировини, переданої в оплату за послуги з переробки

943

201

4680грн

(14500грн – 10600грн + 780грн)

9

Включено до витрат на збут суму митного збору, сплаченого при вивезенні сировини в оплату за послуги з переробки

93

377

9,54грн

10

Сплачено митний збір при ввезенні готової продукції від виконавця-нерезидента

377

311

21,68грн

2000$ · 5,42грн · 0,2% (ВВ)

11

Нараховано ПДВ при ввезенні готової продукції

643

641

2168грн

(2000$ * 5,42грн) * 20%

12

Сплачено ПДВ

641

311

2168грн

13

В наступному звітному періоді після сплати ПДВ виникає право на бюджетне відшкодування

641

643

2168грн

14

Включено до вартості готової продукції вартість сировини, що передана на переробку

26

206

10600грн

15

Включено до вартості готової продукції суми митних зборів (при вивезенні сировини та ввезенні готової продукції)

26

377

31,22грн

(9,54 грн. + 21,68грн), операції 9 і 10

16

Включено до вартості готової продукції суму, нараховану за актом прийомки-передачі наданих послуг з переробки давальницької сировини

26

632

900$

4878грн

900$ *5,42грн

(ВВ)

17

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ на вартість послуг з переробки

643

641

975,60грн

4878грн * 20%

18

В наступному звітному періоді виникає право на бюджетне відшкодування

641

643

975,60грн

19

Визначено курсову різницю по рахунку 362 на дату акту прийоми-передачі наданих послуг

362

714

108грн

900$ * (5,42грн – 5,30грн)

(ВД)

1

2

3

4

5

6

20

Відображено взаємозалік заборгованостей

632

362

900$

4878грн

21

Визначено фінансовий результат:

21.1

списано доходи

712

791

4770грн

714

791

108грн

21.2

списано собівартість сировини

791

943

4680грн

21.3

списано витрати на збут

791

93

9,54грн

21.4

списано витрати залежно від реалізації готової продукції на внутрішньому ринку України

901

791

26

901

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 Якщо українське підприємство вивозить свою сировину нерезиденту, то воно виступає замовником. На облік операцій з переробки давальницької сировини впливають наступні фактори:

· Власником такої сировини є українське підприємство, тому використовується балансові рахунки 201 та 206.

· Основний термін переробки – 90 календарних днів. Особливий термін переробки повинен бути обгрунтованим на підставі технологічної схеми переробки ДС та встановлених КМУ термінів переробки. Цей факт впливає на податки при ввезенні готової продукції з переробленої ДС.

· Українське підприємство сплачує нерезиденту за послуги. Форма оплати може бути – валютою, частиною сировини, частиною готової продукції, комбінованою формою. Залежно від цього в обліку враховуються або купівля валюти, яка перераховується нерезиденту; або ПДВ на частину сировини (готової продукції ), що експортується нерезиденту як ознака оплати.

· Ввезення готової продукції, яка отримана від нерезидента, здійснюється в обліку з урахуванням вимог П(С)БО 16 “Витрати” по рахунках 23, 26.

 Література для самоосвіти: 1, 6, 10, 11, 12, 14, 21, 30.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. На якому рахунку підтверджується право власності українського підприємства на сировину, якщо воно виступає замовником ?

2. Які операції з валютою здійснює українське підприємство для розрахунку з нерезидентом ?

3. Як враховується курсова різниця по операціях з переробки ДС нерезидентом ?

4. Які форми оплати передбачаються по операціях з переробки ДС нерезидентом ?

5. Як відображається в обліку отримання готової продукції з ДС, що перероблена нерезидентом ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑