ТЕМА 02. Екологічні права та обов’язки громалян.

2.1. Питання теми.

1. Поняття екологічних прав громадян.

2. Види екологічних прав громадян.

3. Гаранти екологічних прав громадян та їх форми захисту.

4. Обов'язки громадян у галузі екології.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Поняття екологічних прав громадян.

Поняття екологічних прав громадян - сукупність юридичних можливостей і засобів, які спрямовані на задоволення потреб громадян у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Екологічні права громадян належать до конституційних прав людини (ст. 50 Конституції України).

Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушення цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Екологічні права громадян мають два аспекти:

- об'єктивне право - сукупність правових норм, що утворюють комплексний міжгалузевий інститут екологічного права;

- суб'єктивне право - сукупність повноважень фізичних осіб у галузі екології.

Екологічні права громадян - забезпечені системою права юридичні можливості особи реалізувати у передбачених законодавством формах надані повноваження в галузі екології. Вони:

· належать кожній особі, тобто персоніфіковані;

· види екологічних прав передбачаються системою екологічного законодавства;

· форми реалізації екологічних прав громадян передбачаються і забезпечуються системою соціально-правових гарантій;

· порушені екологічні права громадян підлягають поновленню, в їх захист здійснюється в судовому та іншому порядку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑