3. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

Відповідно до екологічного законодавства України природокористувачами можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, іноземні юридичні та фізичні особи, а також особи без громадянства.

Для набуття статусу суб'єкта права природокористування вони повинні володіти природоресурсовою правоздатністю і природоресурсовою дієздатністю, яка визначає їх природоресурсову правосуб'єктність.

Відповідно до статті 16 Кодексу України про надра спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні, економічні можливості для користування надрами. Тобто законодавство визначає певні критерії природоресурсової дієздатності майбутнього користувача надр. Лише якщо майбутній природокористувач відповідає цим вимогам, він може набути статус суб'єкта права природокористування відповідно до рішення уповноважених державних органів і бути носієм прав та обов'язків природокористувача.

Крім того, суб'єктом права природокористування фізичні та юридичні особи стають тільки після реалізації своєї природоресурсової правосуб'єктності, тобто вчинення дій щодо дотримання процедурного порядку набуття права природокористування. Так, суб'єктом права природокористування спадкоємець може стати лише після належного оформлення успадкованої земельної ділянки в установленому законом порядку.

Отже, суб'єктом права природокористування є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право користування природними ресурсами і зобов'язані в силу цього виконувати обов'язки щодо їх ефективного використання, охорони та відтворення.

Об'єкти права природокористування — це конкретно визначені нормативно-правовими актами природні ресурси або їх частини, на які спрямовано інтерес природокористувача, обумовлений його потребами, і які закріплюються за ним на праві природокористування.

Відповідно до загальноприйнятої класифікації природних ресурсів об'єкти природокористування теж поділяються на об'єкти загального і спеціального природокористування.

Перші характеризуються всезагальною доступністю, обумовленою об'єктивною необхідністю щодо забезпечення життєдіяльності і функціонування людини в суспільстві і природному середовищі. Вони не можуть бути закріплені за окремими суб'єктами природокористування, оскільки потрібні широкому загалу користувачів.

Другі відзначаються чітким відокремленим закріпленням лише за деякими суб'єктами природокористування і встановленням права природокористування тільки через видачу спеціальних дозволів на його здійснення.

Віднесення природних ресурсів до об'єктів загального чи спеціального природокористування базується на правовому статусі кожного з них, визначеному екологічним законодавством.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑